• 32861415
  • 32861417
  • 32861420

Gold Line Meridian Güney Pasadena ?stasyonu'ndan:

Misyonu Meridyene Çaprazla?t?r?n ve Meridian Oliver'a dönü?ene kadar yoku? yukar? devam edin. Oliver'da sola, sa?daki Orange Grove'da sola dönün, Columbia'da, soldaki ilk araba yolu (geçit) b?rak?n. Lütfen dikkat: 7/1/15 geçerlidir ve 7-9am ile 4-6 aras? MF aras?nda sola dönmeyebilirsiniz. Kuzeyden gelen 110 Karayolu'ndan: 110'u Portakal Grove ç?k???ndan al. Turn Orange Grove üzerine sola. Tepenin üstündeki ilk ???k olan Columbia'ya devam edin. Columbia'da sola dönün, kö?edeki yolumuza b?rak?n. Lütfen dikkat: 7/1/15 geçerliyse 7-9am ile 4-6 aras? MF aras?nda sola dönmeyebilirsiniz.