Fotoğraf ve Film Çekimi Politikası

Foto?raf ve Film Çekimi Politikas?

Tüm foto?raf çekimleri ve çekimler, sahiplerin önceden onay?na tabidir. Herhangi bir ki?isel veya profesyonel foto?raf çekiminden önce en az yedi gün önceden yaz?l? bir bildirimde bulunun. Kapal? film çekime izin yok. Ek ücretler uygulan?r. Ba?ka bir deyi?le, sadece bir foto?raf çekimi veya çekim için oda ay?ramazs?n?z. Bissell House taraf?ndan belirlenen bir irtibat bürosu tüm foto?raf çekimlerini ve film çekimlerini izlemek üzere görevlendirilecek. Daha ayr?nt?l? bilgi için Janet'i 626.441.3535 numaral? telefondan arayabilirsiniz.